Başkan'dan Mesaj

SAYGIDEĞER MESLEKTAŞLARIMIZ,

Tıp alanında ve alanımızda sürekli gelişimeler ve değişmeler devam etmekte. Bununla birlikte aynı amaçla çalışan meslektaşlarımızın bizlerin eğitim ve yenilikleri takip etmeye, bilgileri paylaşmaya, hem mesleki hem de sosyal işbirliğine ihtiyacı olması derneğimizin bu alanda varlığının temeli oldu.

Sadece eğitim değil yaşamımızın gereği sosyal bir varlık olarak sosyal hayatımızın ve işbirliğimizin çok önemli olduğunu bilincindeyiz. Bölgemizde bir derneğin olmaması Avrupa ile Asya arasında adeta bir köprü olan ülkemizin potansiyeli beraberinde akraba, dost, kardeş ve komşu ülkelerle birlikte olabilmek Avrasya Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi Derneğinin varlığının nedeni oldu.

Dünyada İpekyolu üzerinde sık görülen Behçet hastalığımız bunun en güzel örneği, Avrasya ülkeleri arasında mesleki, tıbbi, sosyal alanda işbirliğini geliştirecek eksikleri ve birleştirici nedenleri tespit ettik ve bunu gidermek için de derneğimizi kurduk.

Ayrıca tüm tıp alanlarında olduğu gibi Deri ve Zührevi hastalıklar alanında da multidispliner  yaklaşımın hastalıkların daha etkin tedavisine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Multidisipliner çalışmanın hastalıkların nedenlerini araştırma ve geliştirme alanlarında da çok önemli olduğundan kongre ve eğitim toplantılarımızın da multidisipliner gerçekleştirme hedefini oluşturduk.

Siz değerli meslektaşlarımızla hep birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşmak için biraraya gelmekten mutluluk ve onur duyacağız. Güzel toplantılarla güzel günlerde en kısa sürede bulaşmak dileğiyle.

 

Avrasya Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi Derneği Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu